Www.ixxx.com

Cumchotparty Camsstar.com Pl Or Null Us Cams Star Kolenchým - pédia

Cumchotparty Camsstar.com Pl Or Null Us Cams Star

search Null Cumchotparty
Camsstar.com Null search

o Camsstar.com sa Cumchotparty csearchc Cumchotparty esearchrsearchh searchu Cumchotparty l Camsstar.com m

Camsstar.com Camsstar.com Cumchotparty Null
Cumchotparty Cumchotparty Cumchotparty se Camsstar.com r Null h
z pédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Kolenchým je rastlinné pletivo zložené z pretiahnutých živých buniek so zašpicatenými alebo zrezanými koncami. Vďaka jeho pevnosti a pružnosti je jeho hlavná funkcia spevňovacia. Popri tom môže vykonávať aj asimilačnú funkciu, obsahuje chloroplasty. Jeho charakteristickým znakom sú nerovnomerne zhrubnuté bunkové steny.

Kolenchým vzniká v rastline veľmi skoro v mladých steblách a listoch. Jeho bunkové steny obsahujú veľa pektínov a hemicelulózy. Nikdy v nich neprebieha lignifikácia, čiže nedrevnatejú. Svoju mechanickú funkciu môžu bunky kolenchýmu vykonávať len vtedy, keď majú dostatočný turgor.

Rozoznávame niekoľko druhov kolenchýmu, ktoré sa od seba líšia spôsobom hrubnutia bunkových stien, tvarom buniek a vzájomným spojením buniek:

  • rohový kolenchým - jeho bunkové steny sú zhrubnuté v rohoch
  • doštičkovitý kolenchým - zhrubnuté sú len jeho vonkajšie a vnútorné bunkové steny, stredné zostávajú nezhrubnuté
  • medzerovitý kolenchým - medzi splývajúcimi zhrubnutými úsekmi susedných stien sa nachádzajú medzibunkové priestory - interceluláry. Tetno typ kolenchýmu plní okrem mechanickej aj prevetrávaciu funkciu.
Zdroj: „w/index.php?title=Kolenchým&oldid=5311715
Kategória:

Navigačné menu

Osobné nástroje

Menné priestory

Varianty

Zobrazení

Operácie

Navigácia

Tlačiť/exportovať

Nástroje

V iných jazykoch

wCumchotparty Camsstar.com Pl Or Null Us Cams Star Kolenchým - pédiaq Y rCumchotparty Camsstar.com Pl Or Null Us Cams Star Kolenchým - pédial Single